Kanalizacja sanitarna:
budowa, rozbudowa, modernizacja i renowacja

25 maja 2021 r., godz. 9:00-12:00

webinarium

MIEJSCE:

DATA:

GODZINA:

PRELEGENCI:

ON-LINE

25 maja 2021 r.

9:00-12:00

9

Możliwość zadawania pytań w czasie rzeczywistym

Szkolenie dostosowane do aktualnych warunków - praca w trybie zdalnym

Wygoda i bezpieczeństwo udziału

Partner Główny

Partnerzy

Patroni

 • Najnowsze przepisy prawne regulujące powstanie i prowadzenie PSZOK-ów
 • Dofinansowanie budowy nowego bądź modernizacji istniejącego Punktu
 • Aktualne propozycje instytucji finansowych
 • Pozyskiwanie środków na inwestycje
 • Projektowanie i wykonawstwo
 • Oczekiwania i realne potrzeby PSZOK-ów
 • Studia przypadków konkretnych inwestycji
 • PSZOK jako punkt napraw, ponownego użycia i wymiany
 • Kiedy odpad nie stanie się odpadem?
 • Mini-PSZOK-i, PSZOK-i mobilne, zbiórka okazjonalna oraz inne nietypowe rozwiązania
 • Modele zarządzania Punktem
 • Ewidencja i sprawozdania odpadowe
 • Funkcjonowanie PSZOK-ów w BDO - Bazie Danych Odpadowych

Program webinarium


8:00 - 9:00
Rejestracja uczestników, logowanie


9:00-9:10

Powitanie
Szymon Pewiński,
redaktor prowadzący miesięcznik "Wodociągi-Kanalizacja"


09:10-9:30

Rozwój sieci kanalizacyjnej: aktualizacja KPOŚK i aglomeracje
Helena Goderska, Agencja Wspierania Ochrony Środowiska


9:30-9:45

Systemy rur kamionkowych oraz elementów do renowacji – DURA.PC jako niezawodne rozwiązania w branży wodno-kanalizacyjnej firmy Steinzeug-Keramo

Piotr Kosz, Steinzeug-Keramo


9:45-10:05

Toaleta i kanalizacja to nie śmietnik!

Agnieszka Jaszkaniec, kierownik Działu Komunikacji, rzecznik prasowy, Katowickie Wodociągi


10:05-10:25

Igłofiltry, pompy zatapialne i transfer ścieków tymczasowych

Sławomir Kolud, PPHU Klaudia - przedstawiciel producenta pomp zatapialnych EVAK


10:25-10:45

Analiza kosztów odbudowy lub renowacji sieci kanalizacyjnych

dr inż. Florian Piechurski, Politechnika Śląska


10:45-11:00

Analiza zastosowań tłoczni ścieków do rozbudowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej - 20 lat doświadczeń spółki Corol Sp. z o.o.

Mateusz Krotoschak, dyrektor handlowy, Corol Sp. z o.o.


11:00-11:20

Dobór optymalnego systemu kanalizacji sanitarnej dla terenów o zabudowie rozproszonej – analiza techniczno-ekonomiczna. Źródła finansowania inwestycji kanalizacyjnych

dr inż. Tomasz Warężak, Ecoverde, ekspert Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii ds. GOZ


11:20-11:40

Informacje o pracach nad aktualizacją KPOŚK

Magdalena Dawidowicz, naczelnik Wydziału Ochrony Wód, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Infrastruktury


11:40-11:55

Prezentacja wybranych rozwiązań firmy KESSEL do budowy, rozbudowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej

Roman Podpinka, specjalista ds. szkoleń, KESSEL* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie wydarzenia

PROGRAM

Koszt udziału

259 zł netto + VAT

318,57 PLN brutto

Cena za osobę dla grupy minimum 5 uczestników

Cena za osobę dla grupy minimum 10 uczestników

229 zł netto + VAT

281,67 PLN brutto

REJESTRACJA

Bezpłatnie w wydarzeniu mogą wziąć udział przedstawiciele:

- przedsiębiorstw - członków stowarzyszeń wodociągowych będących PATRONAMI,

- jednostek samorządu terytorialnego
(urzędów miasta i gmin, wydziałów gospodarki komunalnej, wydziału ochrony środowiska),

- Urzędów Marszałkowskich i Urzędów Wojewódzkich, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska oraz Inspekcji Ochrony Środowiska,

- organizacji samorządowych,- NGO.

REJESTRACJA BEZPŁATNA
Dni
Godziny

Zarejestruj się TUTAJ

Na wskazany e-mail, otrzymasz link do transmisji online (dzień przed wydarzeniem)

Kliknij w niego, podaj swoje imię i nazwisko oraz wcześniej podany e-mail

Zostaniesz zalogowany do pokoju, w którym odbędzie się szkolenie

W czasie szkolenia istnieje możliwość zadawania pytań poprzez czat

Faktura pro-forma za udział w szkoleniu zostanie przesłana po dokonaniu rejestracji

webinarium online krok po kroku

Uczestnicy otrzymają

materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej


Webinarium dostępne jest w formie bezpłatnej po wypełnieniu formularza

Partnerzy webinarium

Organizatorzy

Kontakt

koordynator webinarium


Szymon Pewiński

tel. +48 539 549 457

e-mail: s.pewinski@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Zadzwoń

promocja i reklama


Katarzyna Witowska-Góra

tel. +48 728 970 363

e-mail: k.witowska-gora@abrys.pl


Katarzyna Szyińska

tel. +48 784 001 822

e-mail: k.szyinska@abrys.pl

Zadzwoń

koordynacja techniczna


Paweł Rosiak

tel. +48 515 428 338

e-mail: p.rosiak@abrys.pl

Zadzwoń

Oferujemy odrębne szkolenia
dla firm i instytucji

Zapytania o szkolenia indywidualne - d.szymanski@abrys.pl

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807